Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Usługi

Dowiedz się więcej o działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków - kliknij tu.

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia pracy bądź nauki w naszym kraju.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]