Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Usługi

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko Biała.

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą się im poddać. Konieczność ich wykonania ten regulacje nakładają również na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych urządzeń. Dlaczego jest taka konieczność i co jest badane?

Czy badania operatorów są potrzebne?

Prawo dokładnie określa, jakie grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Ponadto, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często zdarzają się wypadki, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli zbyt małą koncentracją, kłopotami ze wzrokiem bądź nie dość szybką reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i z tego powodu przeprowadzanie tego rodzaju kontroli jest niebagatelne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się kierowców i operatorów, mają tę samą istotę. Kontroluje się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także zdolność oceny odległości, prędkość reakcji i poziom koncentracji. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe TAK lub NIE, wykorzystywana jest również specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 0,5 godziny.
Jeżeli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to trzy-cztery lata, natomiast w przypadku osób powyżej 50 roku życia – jeden-dwa lata.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]