Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Usługi finansowe i rachunkowe

Więcej o bezpłatnym generatorze not księgowych na flobo.io.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych stosunków partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów finansowych lub niespodziewanego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada także skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]