Co to jest metoda kasowa?

Usługi finansowe i rachunkowe

Sprawdź więcej szczegółów o metodzie kasowej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Właściciele firm zwykle rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, kiedy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o opłacie za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Gdy takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet dobrze prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na określony przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego monitorowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nieraz odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Najczęściej powodem tego jest problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wystawiających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkuset fakturach nadzorowanie należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]