Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Usługi finansowe i rachunkowe

Zobacz więcej informacji o automatycznej windykacji na flobo.io.

Może być wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi przepisami. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany we wskazanym czasie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces upominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może skonfigurować własne scenariusze czynności wszczynanych wobec opieszałych klientów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeżeli wyliczone powyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach bywa także przyczyną ogromnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]