Normy techniczne dotyczące projektowania schodów wewnętrznych

Branża budowlana

Potrzebujesz schodów łamanych? Sprawdź https://www.oknostol.com.pl/schody/.

Schody wewnątrz mieszkaniu muszą być nie tylko mocne i efektowne, lecz również powinny być nade wszystko bezpieczne oraz komfortowe w użytkowaniu. W trakcie planowania domu lub mieszkania należy tym samym uwzględnić bieżące przepisy regulujące to, jakie parametry techniczne muszą obligatoryjnie spełniać schody wewnętrzne.

Gdzie są wyszczególnione aktualne wytyczne dotyczące schodów wewnętrznych?

Niezależnie od tego, czy według projektu planujemy wewnętrzne schody z drewna, ze szkła czy z betonu, ich struktura powinna być zgodna z przytoczonymi w przepisach parametrami. Zalecenia przedstawiające to, jak powinny wyglądać poprawnie sporządzone schody wewnętrzne, są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym akcie prawnym podano dane o wymiarach stopni i spoczników, maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Rekomendowana szerokość oraz wysokość schodów – parametry

Jeżeli pragniemy mieć w domu wygodne schody, ich wymiary powinny umożliwiać komfortowe korzystanie z nich przez wszystkich mieszkańców – także przez osoby skarżące się na problemy z chodzeniem, dzieci czy osoby starsze. Zgodnie z przytoczonym uprzednio Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Powinno się jednak wziąć pod uwagę, iż najwygodniejsze są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależy od ich wysokości i wylicza się ją podług przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Ten akt prawny wyznaczają również minimalną szerokość użytkową biegu – to nie mniej niż 80 cm, niemniej jednak przyjęło się, iż bardziej komfortowe w eksploatacji są schody szerokie na co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, to znaczy platformy między biegami, powinna zaś mieć co najmniej 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie można więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednak między innymi budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, a także mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów zabiegowych, wachlarzowych i kręconych

Rozporządzenie definiuje również parametry schodów wachlarzowych, a więc takich, w których stopnie mają kształt trapezów, dzięki czemu bieg tworzy łuk. Takie schody są niezwykle efektowne, a jeśli będą rzetelnie zaprojektowane, to także są komfortowe. W tym przypadku szerokość stopni powinna mieć co najmniej 25 cm – to zapewni bezpieczne ich pokonywanie.

Akty prawne regulują też parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe i kręcone (spiralne). Dla przypomnienia – schody kręcone są wznoszone na planie koła. Tymczasem schody zabiegowe to schody, w których tor biegu się zmienia, jednak nie mają one spocznika. Jakie wymiary muszą posiadać komfortowe schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni musi wynosić minimum 0,25 m i należy ją zagwarantować w dystansie nie większym niż 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Takie same wymiary należy zapewnić schodom kręconym, lecz w tym przypadku dystans mierzy się od słupa stanowiącego centralną konstrukcją schodów.

Lokalizacja firmy:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]