Znaki BHP – gdzie się je wykorzystuje?

Bezpieczeństwo i ochrona

Jeśli chcesz zamówić znaki BHP, skieruj się na tę stronę.

W Polsce obowiązują naprawdę dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie daje poczucie bezpieczeństwa oraz przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo przeróżnych zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Na chwilę obecną przepisy BHP nakładają konieczność prawidłowego oznaczania budynków. Tak więc dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie bardzo ważna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Na ten moment znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi chociażby o zakłady pracy, biurowce, jak także szkoły czy urzędy, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to chociażby oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą postępowania w przypadku pożaru czy innego rodzaju zagrożenia. Do znaków BHP, które mają wielkie znaczenie, zaliczane są także instrukcje mówiące postępowaniu z odpadami medycznymi, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nikogo nie należy przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma prawidłowe opisanie drogi ewakuacyjnej. To ona jest używana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na przeróżnych urządzeniach, które awaria wyłączyła z użycia – odnosi się to przykładowo wind. Znaki BHP szeroko wykorzystywane są też w przemyśle. Stosuje sięwówczas najczęściej znaki mające charakter ostrzegawczy , ale również znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze produkowane z materiału trwałego, który bardzo dobrze znosi złe warunki atmosferyczne. Na ogół jest to wysokiej jakości PCV. Za sprawą tego znaki BHP można stosować nie tylko we wnętrzach budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie utracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co niezwykle ważne – będzie można odczytać to, co się na nich znajduje. W wielu wypadkach powlekane są także warstwą fluorescencyjną, za sprawą której są one zauważalne nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Zamontowanie znaków BHP jest nieskomplikowane i nie nastręcza najmniejszych nawet problemów. Z całą pewnością poradzi sobie z tym każdy.

Lokalizacja firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]